....

Обслужване

  • Счетоводствоабонаментно...
  • ДДС Регистрация ...
  • А1и осигуряване в ЕС...
  • Транспортни услуги ...
  • Правни услуги...

За Вашият успешен Бизнес!

- счетоводство
- одит
- правни услуги
- допълнителни услуги – тука е Агенция по вписвания, НОИ, и т.н
- новата услуга ще е осигуряване в EU.
& други

Признаване на осигуряване правено в Европа, както и в България на чужденци. Пенсия и стаж.

Специални